ISPITIVANJE autentičnosti MLEKA

Utvrđivanje autentičnosti mleka

 

Pitanje falsifikovanja mleka i mlečnih proizvoda došlo je u žižu svetske javnosti 2008. godine nakon skandala koji se odigrao u Kini, a povezano sa kontaminacijom mlečnih proizvoda za bebe melaminom. Međutim, istorija falsifikovanja mleka je veoma stara. Najstariji poznati skandal sa mlekom je prijavljen još 1850. godine kada je samo u Njujorku ubijeno 8000 beba. Mleko se smatra „idealnom hranom“ zbog obilnih hranljivih materija koje sadrži, a koje su potrebne kako bebama, tako i odraslima. Mleko predstavlja jedan od najboljih izvora proteina, masti, ugljenih hidrata, vitamina i minerala. Nažalost, mleko se veoma lako falsifikuje širom sveta. Mogući razlozi za to mogu uključivati – jaz u potražnji i ponudi, kvarljivu prirodu mleka, nisku kupovnu sposobnost kupaca i nedostatak odgovarajućih testova za detekciju i utvrđivanje kvaliteta mleka. Motivacija za prevaru u vezi sa hranom je ekonomska, ali uticaj je stvarna briga za javno zdravlje. Situacija je znatno gora u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama zbog nepostojanja adekvatnog nadzora i nedostatka odgovarajućeg sprovođenja zakona.

 

Tipične sirovine koje se koriste za falsifikovanje mleka

 

Mleko u prahu je druga najverovatnija namirnica u riziku od falsifikovanja posle maslinovog ulja. Surogati u mleku uglavnom uključuju dodavanje biljnih proteina, mleka različitih vrsta, dodavanje surutke i razblaživanje vodom što je poznato kao ekonomski motivisano falsifikovanje. Ovakvi falsifikati ne predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje. Međutim, neke druge komponente koje se mogu dodati mleku mogu biti i previše štetne da bi ih zanemarili. Neki od sastojaka koji se mogu dodati mleku mogu imaju ozbiljne negativne posledice po zdravlje, a to su urea, formalin, deterdženti, amonijum sulfat, borna kiselina, kaustična soda, benzoeva kiselina, salicilna kiselina, vodonik peroksid, šećeri i melamin.

Uobičajeni parametri koji se proveravaju da bi se procenio kvalitet mleka su – procenat masti, procenat ukupne nemasne suve materije, sadržaj proteina i tačka smrzavanja. Surogati za falsifikovanje mleka se dodaju u mleko kako bi se povećali ovi parametri, čime se na nepošten način povećava kvalitet mleka. Na primer, šećer od trske, skrob, sulfatne soli, urea i obične soli se dodaju da bi se povećala nemasna suva materija mleka. Komercijalna urea se dodaje mleku da bi se povećao sadržaj neproteinskog azota. Slično, melamin se dodaje da bi se lažno povećao sadržaj proteina. Amonijum sulfat se dodaje da poveća očitavanje laktometra održavanjem gustine razblaženog mleka. Formalin, salicilna kiselina, benzoeva kiselina i vodonik peroksid deluju kao konzervansi i produžavaju rok trajanja mleka. Pošto je mlečna mast veoma skupa, nelojalna konkurencija uklanja mlečnu mast radi dodatne finansijske dobiti i nadoknađuje je dodavanjem nemlečne masti poreklom iz biljnih ulja. Deterdženti se dodaju da emulguju i rastvaraju ulje u vodi dajući penasti rastvor, što je željena karakteristika mleka.

 

Ekonomsko falsifikovanje mleka

 

Ekonomsko falsifikovanje mleka namešavanjem mlečnih komponenti, a zatim dodavanjem vode i naknadno deklarisanje takvog proizvoda kao da je u pitanju sveže mleko predstavlja najčešći vid prevara na tržištu mleka. Oprema koja se koristi za takvu vrstu prevara je generalno dosta jednostavna (prikaz na donjoj slici), a omogućava da se proizvedu velike količine rekonstituisanog mleka, a srazmerno kapacitetu opreme.

 

Utvrđivanjem osnovnih parametara kvaliteta mleka nije moguće utvrditi da je u pitanju prevara, jer tačka smrzavanja je uvek ista za isti odnos komponenata u smeši i zavisi samo od njihove koncentracije.

SG ISOTECH je razvio jedinstvenu izotopsku metodu koja je sposobna da otkrije nedozvoljeno falsifikovanje i pogrešno deklarisanje svežeg mleka. Pošto sve vrste falsifikovanja mleka ne mogu da prođu bez dodavanja vode, sada postoji mogućnost da se detektuje dodata voda u deklarisanom svežem mleku. ANA LAB sada ima jedinstvenu mogućnost da pomogne u otkrivanju nelegalnih proizvodnih praksi u proizvodnji mleka.

 

Rešnje za testiranje mleka:

Detekcija dodate vode u sveže mleko 

Detekcija dodatka rekonstruisanog mleka u sveže mleko

Usaglašavanje deklaracije sa proizvodom

Za više informacija o našim uslugama...