Ispitivanje autentičnosti voćnih sokova

Sa povećanim brojem potrošača širom sveta koji prate trend zdravijeg načina života, potražnja za voćnim sokovima se značajno povećala. Većina stanovništva se odlučuje za prirodne sokove i izbegava gazirana pića koja pokazuju visok sadržaj šećera. Provera da li potrošači dobijaju kvalitetan proizvod za koji odlučuju, postalo je sve važnije.

 

Ilegalne prakse koje se koriste u proizvodnji voćnih sokova obuhvataju širok spektar tehnika i stalno rastu. Neke preovlađujuće prakse uključuju dodavanje šećernog sirupa ili suvog šećera za koncentrisanje voćnog soka, potapanje voća u šećerne sirupe i dehidraciju.

 

„Fruit Sipping“ – potapanje voća u šećerne sirupe i dehidratacija

 

Najčešći način falsifikovanja voćnih sokova se dobija potapanjem voća u šećerne sirupe. Ovo se naziva „nova tehnologija osmotskog sušenja“, jer se vrši osmoza. Voće, na osnovu razlike u osmotskom pritisku, oslobađa sok u šećerni sirup. Na kraju procesa dobija se „kandirano voće“ koje se naziva „osmotski sušeno voće“ i takođe „koncentrovani voćni sok “ koji je zapravo šećerni sirup sa aromom i voćnom bojom.

 

Koncentrisanje voćnih sokova

 

Najveći problem u prometu voćnih sokova predstavlja njihovo deklarisanje, tj. da li je u pitanju sveže ceđeni voćni sok ili voćni sok proizveden rekonstituisanjem voćnog koncentrata dodavanjem vode. Ovo je posebno prisutno u proizvodnji voćnog soka proizvedenog od agruma. S obzirom da se agumi uzgajaju u tropskim i suptropskim krajevima, za suzbijanje izazova u vezi sa kvarenjem voćnih sokova tokom dugog perioda transporta vrši se njihovo koncentrisanje. Ovi voćni koncentrati se onda razblažuju vodom na lokaciji lokalnih proizvođača i rekonstituisani voćni sok se stavlja u promet. Često nelojalna konkurencija deklariše  proizvode ove kategorije kao sveže ceđene voćne sokove i na taj način dovodi u zabludu krajnjeg potrošača. 

Dodavanje šećera voćnom soku

 

Dodavanje šećernog sirupa ili suvog šećera u voćne sokove kako bi se povećao procenat suve materije u procesu koncentrisanja voćnih sokova. U stvari, problem je mnogo značajniji, jer se vreme trajanja uparavanja skraćuje dodavanjem šećera u procesu koncentrisanja voćnog soka, što je povezano sa manjom potrošnjom energije i skraćivanjem procesa koncentrisanja. Takav koncentrat sa dodatkom šećera je u tom slučaju teško otkriti kao nedozvoljenu praksu.

U našoj laboratoriji možemo otkriti prisustvo egzo šećernih sirupa i potvrditi nelegalnu praksu kao što je dodavanje šećernih sirupa voćnim sirovinama (koncentratima). Ovo može negativno uticati na sve dalje korake u proizvodnji voćnih sokova. Proizvođači ne mogu da znaju da ih inostrani dobavljači mogu prevariti i da umesto kupovine 100% voćnog sadržaja mogu biti prevareni da kupe falsifikovane voćne koncentrate. Ako se dodaci otkriju u finalnim proizvodima, bilo bi veoma teško dokazati da oni nisu odgovorni za prevaru.

Rešenje za ispitivanje voćnog soka:

  • Detekcija dodate vode u voćni sok
  • Detekcija dodatog šećera na bazi C3 i/ili C4 
  • Generisanje izotopskog „otiska prsta“ proizvoda
  •  

Za više informacija o našim uslugama...