ISPITIVANJE autentičnosti jakih alkoholnih pića

Proces proizvodnje voćnih rakija i drugih alkoholnih pića možemo okarakterisati kao vrlo kompleksan!

 

Destilacija je, gledano iz perspektive izotopske hemije kompleksan proces koji menja sirovinu koja izlazi potpuno drugačija! Isto važi i za odležavanje destilata, kao i za mešanje i finalizaciju alkoholnog pića.

Na tržištu je mnogo falsifikata originalnih brendova i govoriti o autentičnosti i originalnosti proizvoda, odnosno da li je određena rakija originalni proizvod koji je proizašao iz određenog podruma nekog legalnog proizvođača postaje sve veći interes od strane krajnjih potrošača. Ovo je sa pravnog aspekta takođe veoma važno kada inspekcija pokreće prekršajni postupak (sudski postupak) protiv legalnog proizvođača, jer u tom slučaju postoji analitički dokaz da li je piće zaista izašlo iz podruma legalnog proizvođača ili je falsifikat originalne marke. 


Utvrđivanje botaničkog porekla etanola u voćnim rakijama


ANA LAB je JEDINA laboratorija u Srbiji i regionu koja može da utvrdi botaničko poreklo etanola u voćnim rakijama. Etanol kao hemijsko jedinjenje koje nastaje kao proizvod alkoholne fermentacije u sebi nosi informaciju o svom botaničkom poreklu, odnosno botaničkom poreklu šećera od kojeg je nastao u procesu glikolize tokom alkoholne fermentacije, ali isto tako i vode u kojoj je etanol kao jedinjenje nastao. Iz tih razloga kada se analitičke informacije o botaničkom poreklu i poreklu vode prepliću u istom analitu (etanolu), a nama je bitna samo jedna od ove dve informacije (botaničko poreklo etanola). 

ANA LAB je uspela da odvoji ove dve informacije i po tome je jedinstvena u svetu, jer do sada nije bilo moguće detektovati botaničko poreklo etanola u voćnim rakijama, odnosno generalno u jakim alkoholnim pićima! 


Šta znači otkriti autentičnost i originalnost proizvoda?


U procesu proizvodnje voćnih rakija, nakon završetka finalizacije koja obuhvata hladnu stabilizaciju, mešanje destilata, smanjenje zapremine alkohola na zadatu vrednost i sl.; Pre punjenja alkoholnog pića u flaše, uzimanjem reprezentativnog uzorka proizvedene serije moguće je utvrditi izotopski otisak proizvoda koji je jedinstven samo za tu proizvedenu količinu i koji se ni na koji način ne može falsifikovati bilo kojim tehnološkim postupkom! Ovaj izotopski „otisak prsta“ se ne menja tokom vremena i predstavlja „otisak prsta“ koji može da otkrije falsifikat originalnih brendova na tržištu!

Ovo je veoma snažno oružje za borbu protiv nelegalne proizvodnje na domaćem tržištu, jer se svaka originalna boca na kojoj je prethodno uzet izotopski otisak može pratiti na tržištu i u slučaju da se reciklažna flaša originalnog brenda koristi za falsifikovanje, kao takva može biti lako otkrivena i uklonjena sa tržišta, otvarajući prostor za širenje legalne proizvodnje i kontrolisanih i legalnih proizvoda i zaštiti legalne proizvođače.


Rešenje za testiranje jakih alkoholnih pića:

Generisanje izotopskog „otiska prsta“ proizvoda za jaka alkoholna pića

 

Za više informacija o našim uslugama...