O NAMA

ANA LAB ima visoko kvalifikovano stručno osoblje koje se sastoji od inženjera i doktora nauka u različitim oblastima poslovne i tehničke ekspertize. Naši saradnici su uvek dostupni na Vaš zahtev. Članovi našeg tima su u mogućnosti da daju konsultacije i podršku našim klijentima u rešavanju pitanja kontrole kvaliteta, sistema upravljanja i tehnoloških procesa.

MISIJA

Naša misija je da nastavimo da rastemo i razvijamo se u budućnosti kako bismo mogli da povećamo našu ponudu i programe testiranja i da budemo dostupni kako postojećim tako i budućim potencijalnim klijentima sa novim tehnologijama koje će im pomoći da lakše, brže i efikasnije obavljaju svoje aktivnosti.

Za više informacija o našim uslugama...

SENIOR TIM

Ivan Smajlović

M.Sc., CEO & Co-founder

Margarita Smajlović

PhD, Head of the Laboratory

Mirko Glavanovic

VP of Sales and Marketing

Miloš Subakov

PhD, Presedent of the Board & Co-founder

Stevan Grkavac

M.Sc, Expert associate for physical and chemical testing

Olivera Miljković

M.Sc, Expert associate for physical and chemical testing