„ABSOLUTE FINGERPRINT“ – PAKET ISPITIVANJA AUTENTIČNOSTI JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA – Ispitivanje 5 izotopskih analitičkih parametara

36,000.00 рсд

Cena je sa PDV-om.

“ABSOLUTE FINGERPRINT” Paket ispitivanja autentičnosti jakih alkoholnih pića daje mogućnost proizvođačima da zaštite svoje proizvode od falsifikovanja originalnih brendova. Formiranjem izotopskog „otiska“ proizvedene šarže koji je tehnološki nemoguće reprodukovati i njegovim deponovanjem u ANA LAB referentnu bazu podataka, naknadnom komparativnom analizom sumnjivog uzorka sa tržišta i upoređivanjem sa referentnim uzorkom iz baze podataka, moguće je utvrditi autentičnost ili prevaru ispitivanog uzorka.  ABSOLUTE FINGERPRINT paket uključuje ispitivanje 5 izotopskih analitičkih parametara:

  1. δ13C vrednost u etanolu iz jakog alkoholnog pića,
  2. EIM-IRMS – δDnI vrednost u etanolu iz jakog alkoholnog pića,
  3. EIM-IRMS – δDnII vrednost u etanolu iz vode jakog alkoholnog pića,
  4. δ18O vrednost u vodi jakog alkoholnog pića, i
  5. δ18O vrednost u etanolu iz jakog alkoholnog pića.

Pored formiranja izotopskog „otiska“ proizvedenog LOT-a, ovaj paket daje i informaciju o botaničkom poreklu etanola iz jakog alkoholnog pića.

Vreme izvršenja laboratorijskih ispitivanja i obrade analize: maksimalno 8 dana od datuma prijema uzorka.

Dodatni popust na broj uzoraka:

– od 7 do 10 uzoraka: 7%

– od 11 do 13 uzoraka: 10%

– preko 14 uzoraka: 12%

 

 

Купи сада Прочитајте још